Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR

 

2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate

OG 78/2000
Ordonanţa privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România


OG 80/2000
Ordonanţa privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora


OG 81/2000
Ordonanţa privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică


OG 82/2000
Ordonanţa privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz


HG 899/2003
Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză


RNTR 1
Reglementări privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1


RNTR 2
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2


RNTR 3
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase


RNTR 4
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață în România – RNTR 4


RNTR 6
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului  nr. 229 din 8 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor  autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL


RNTR 7
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere


RNTR 8
Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități


RNTR 9
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz


RNTR 11
Ordinul ministrului transporturilor şi ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor


ITPI
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628 din 5 mai 2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997


Clasificare categorii autobuze
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate


CEMT
Ordinul viceprim-ministrului ministrul transporturilor si infrastructurii nr. 45/2022 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării autorizaţiilor CEMT

Notă: aceste texte consolidate au doar o valoare de informare şi de documentare şi nu implică responsabilitatea juridică privind conţinutul lor. Numai textele publicate în Monitorul Oficial al României au valoare juridică.

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253