O.C.S. Certificare / Înregistrare şi Autorizare

Organismul de certificare sisteme de management (RAR-OCS)

OCS

Registrul Auto Român – Organismul de Certificare Sisteme de Management (în continuare RAR-OCS) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/1995 şi republicată.

ACTIVITĂŢILE RAR-OCS

1. CERTIFICAREA/ÎNREGISTRAREA sistemului de management al calităţii în baza standardului ISO 9001 pentru furnizorii de produse şi servicii din industriile producătoare de autovehicule, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, aparate, dispozitive, aparatura şi componente aferente acestora, precum şi activităţi conexe (transport, vânzare, întreţinere, reparare, reciclare, depozitare şi comunicaţii).

2. AUTORIZAREA:
a) operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu reglementările RNTR 9 aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 2131 din 8 decembrie 2005 şi modificate şi completate prin Ordinul Ministrului Transporturilor 1022 din 8 august 2013.

b) agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL, în conformitate cu reglementările Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului RNTR-6 – aprobate prin OMT nr. 229/08.09.2003;

c) staţiilor de inspecţie tehnică periodică (SITP), în conformitate cu reglementările Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului RNTR-1 – aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2133 din 8 decembrie 2005.

d) operatorilor economici care desfăşoară activităţi de montare, reparare şi verificare tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările RNTR 8 aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor 181 din 13 februarie 2008.

Organismul de Certificare Sisteme de Management (RAR-OCS)
Bucureşti – 010719, sector 1, Calea Griviţei nr. 391A

Coordonate GPS:

44.468488, 26.051998

  021 318.17.36
 ocs@rarom.ro

Persoane de contact:

OCS-MarianBurcea

 

Ing. Marian BURCEA
Director Executiv
 
0372.184.890
 021 202.70.26

 

Ing. Mihai BERCEANU
Director Executiv Adjunct
 
021 202.70.00 interior 324
 021 202.70.35

Ing. Ruxandra ARABAGIAN
Şef Compartiment Certificări
 0372.184.890
 021 202.70.26

Ing. Virgiliu Mihail CUCLICIU
Şef Compartiment Autorizări Domeniu Reglementat

Ing. Marin SANDU
Şef Compartiment Autorizări Modificări Constructive
 
0722 34.58.34

Trimite formularul completat

Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu