Autorizare ateliere service auto

Documente necesare pentru autorizarea atelierelor service auto

Lista documentelor necesare pentru autorizarea Operatorilor Economici care desfăşoară activităţi de reparare, întreţinere, reglare precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Informaţii utile privind autorizarea atelierelor service auto

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru autorizare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Se notifică oficial către RAR intenţia autorizării Operatorului Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

2. Nume formular/document:
a. Chestionarul de autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Autoevaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării;
Documentul face parte
din componenţa dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

3. Nume formular/document:
a. Contractul pentru autorizarea şi supravegherea operatorilor economici
b. Act Adiţional Extindere

a. Descarcă
b. Descarcă

Scop formular/document:
Stabilirea relaţiilor juridice între cele două părţi ce desfăşoară procesul de autorizare: RAR şi Operatorul Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
– Se analizează conţinutul, se completează datele specifice, se semnează şi stampilează de către reprezentantul legal al operatorului economic (în două exemplare);

Modalităţi de trimitere:
Poşta/E-mail sau delegat, împreună cu Cererea tip şi Chestionarul de Autoevaluare

Necesită înregistrare:
DA (se atribuie număr de identificare dosar)

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-318 17 36 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile reprezentanţelor judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul central.
Adresele reprezentanţelor se găsesc apăsând butonul „Contact” din partea de sus a paginii.