Autorizare staţii ITP

Documente necesare pentru autorizarea staţiilor ITP

Informaţii utile privind autorizarea staţiilor ITP

1. Nume formular/document:
a. Cerere pentru autorizarea/reautorizarea staţiei de inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere

a. Descarcă

Scop formular/document:

Se notifică oficial către RAR intenţia autorizării/reautorizarii operatorului economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare/reautorizare.

Precizări de completare: sunt menţionate în formular

Modalităţi de trimitere: Poştă/E-mail sau delegat, împreună cu Chestionarul de Autoevaluare se ataşează la dosarul de autorizare/reautorizare.

Necesită înregistrare: NU

2. Nume formular/document:
a. Chestionar de autoevaluare a capabilităţii tehnice în vederea autorizării staţiei de inspecţie tehnică periodică

a. Descarcă

Scop formular/document:

Autoevaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării/reautorizării;
Documentul face parte din componenţa dosarului de autorizare/reautorizare.

Necesită înregistrare: NU

Dosarul complet se depune la sediile reprezentanţelor judeţene RAR sau în Bucureşti la sediul central, în vederea alocării numărului de identificare cod dosar şi stabilirea de efectuare a auditului de autorizare/reautorizare.


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-318 17 36 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile reprezentanţelor judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul central.

Adresele reprezentanţelor se găsesc apăsând butonul „Contact” din partea de sus a paginii.