Autorizare ateliere montare/reparare/ verificare TLV

Documente necesare pentru autorizarea atelierelor TLV

Lista documentelor necesare pentru autorizarea Operatorilor Economici
(ateliere care montează/repară/verifică tahografe şi/sau limitatoare de viteză)

Informaţii utile privind autorizarea atelierelor TLV

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru autorizare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Se notifică oficial către RAR intenţia autorizării Operatorului Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea Operatorilor Economici)

2. Nume formular/document:
a. Chestionarul de autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Autoevaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării;
Documentul face parte din componenţa dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

3. Nume formular/document:
a. Contractul de autorizare
b. Act Adiţional

a. Descarcă
b. Descarcă

Scop formular/document:
Stabilirea relaţiilor juridice între cele două părţi ce desfăşoară procesul de autorizare: RAR şi Operatorul Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
– Se analizează conţinutul, se completează datele specifice, se semnează şi ştampilează de către conducătorii societăţii cu precizarea funcţiei semnatarului (în două exemplare);
– Art. 4 „Costul Autorizării” se completează numai de către personalul RAR;
– Documentul „Act Adiţional” se completează numai în cazul solicitării de extindere a Autorizaţiei Tehnice.

Modalităţi de trimitere: 
Poştă/E-mail sau delegat, împreună cu Cererea tip şi Chestionarul de Autoevaluare

Necesită înregistrare:
DA (se atribuie număr de identificare dosar)

4. Nume formular/document:
a. Declaraţia de onorabilitate

a. Descarcă

Scop formular/document:
Exprima condiţiile de onorabilitate a conducătorului operatorului economic, consemnate în declaraţie pe propria răspundere, scrisă, privind inexistenţa unui cazier personal;
Documentul face parte din componenţa dosarului de autorizare.

Modalităţi de trimitere:
Poştă sau delegat

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-318 17 36 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile reprezentanţelor judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul central.
Adresele reprezentanţelor se găsesc apăsând butonul „Contact” din partea de sus a paginii.