Autorizare ateliere montare/reparare/ verificare TLV

Documente necesare pentru autorizarea atelierelor TLV

Lista documentelor necesare pentru autorizarea Operatorilor Economici
(ateliere care montează/repară/verifică tahografe şi/sau limitatoare de viteză)

Informaţii utile privind autorizarea atelierelor TLV

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru autorizare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Se notifică oficial către RAR intenţia autorizării Operatorului Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea Operatorilor Economici)

2. Nume formular/document:
a. Chestionarul de autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Autoevaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării;
Documentul face parte din componenţa dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

3. Nume formular/document:
a. Contractul de autorizare
b. Act Adiţional

a. Descarcă
b. Descarcă

Scop formular/document:
Stabilirea relaţiilor juridice între cele două părţi ce desfăşoară procesul de autorizare: RAR şi Operatorul Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
– Se analizează conţinutul, se completează datele specifice, se semnează şi ştampilează de către conducătorii societăţii cu precizarea funcţiei semnatarului (în două exemplare);
– Art. 4 „Costul Autorizării” se completează numai de către personalul RAR;
– Documentul „Act Adiţional” se completează numai în cazul solicitării de extindere a Autorizaţiei Tehnice.

Modalităţi de trimitere: 
Poştă/E-mail sau delegat, împreună cu Cererea tip şi Chestionarul de Autoevaluare

Necesită înregistrare:
DA (se atribuie număr de identificare dosar)

4. Nume formular/document:
a. Declaraţia de onorabilitate

a. Descarcă

Scop formular/document:
Exprima condiţiile de onorabilitate a conducătorului operatorului economic, consemnate în declaraţie pe propria răspundere, scrisă, privind inexistenţa unui cazier personal;
Documentul face parte din componenţa dosarului de autorizare.

Modalităţi de trimitere:
Poştă sau delegat

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile reprezentanţelor judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul OCS din  Şoseaua Vergului nr. 41, sector 2.
Adresele reprezentanţelor se găsesc apăsând butonul „Contact” din partea de sus a paginii.