Înlocuire de caroserie

Eliberarea Notei privind înlocuirea de caroserie/şasiu

Din punct de vedere juridic, înlocuirea de caroserie (şasiu) se acceptă numai pentru un vehicul care este înmatriculat în România şi care deţine Carte de identitate. În lipsa acesteia din urmă, se consideră că prin înlocuirea caroseriei se obţine un vehicul nou, iar omologarea acestuia şi, ulterior, înmatricularea lui, sunt condiţionate de îndeplinirea în totalitate a condiţiilor tehnice actuale, inclusiv cele legate de emisiile poluante.

Din punct de vedere tehnic, înlocuirea unei caroserii se acceptă numai dacă noua caroserie este compatibilă cu cea veche. Acest lucru înseamnă că se păstrează marca, tipul şi formula constructivă a vehiculului iniţial. În acest scop, solicitantul trebuie să se prezinte la una dintre reprezentanţele Registrului Auto Român, de unde, în urma unei analize efectuată de experţii noştri, i se va elibera sau nu acceptul pentru schimbarea caroseriei (şasiului).

În continuare, se va proceda la omologarea individuală a vehiculului.

Prin înlocuirea şasiului/caroseriei unui vehicul se înţelege totalitatea operaţiunilor determinate de schimbarea şasiului/caroseriei cu un alt şasiu/o altă caroserie compatibil(ă), în condiţiile respectării reglementărilor aplicabile.

Procedura de înlocuire caroserie/şasiu are drept obiect stabilirea cerinţelor generale şi tehnice precum şi a modului de analiză şi evaluare finală a solicitărilor privind înlocuirea de caroserie/şasiu în vederea omologării prin raportare la condiţiile constructive valabile în anul de fabricaţie al vehiculului iniţial.

Procedura se aplică vehiculelor din categoriile M, N, L şi O ce deţin Carte de Identitate a Vehiculului (CIV) sau cel puţin sunt înmatriculate definitiv în România la care urmează a li se înlocui caroseria/şasiul cu o(un) alt(ă) caroserie/şasiu compatibil(ă) şi care se supun omologării; condiţiile constructive aplicabile la omologare ţin cont de anul de fabricaţie al vehiculului iniţial, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:

  • vehiculul iniţial deţine CIV sau cel puţin este înmatriculat în România;
  • noul element de rezistenţă (şasiul/caroseria) este compatibil cu cel iniţial;
  • în cazul autovehiculelor, s-a păstrat motorul înscris în CIV sau cel puţin în certificatul de înmatriculare.

Se va proceda la înlocuirea efectivă a şasiului/caroseriei numai după obţinerea de către solicitant, ulterior completării unei Cereri de consultanţă specifică, a acceptului de efectuare a acestei operaţiuni, eliberat de către RAR, inclusiv pe baza identificării vehiculului iniţial.