Constatare normă de poluare

Eliberarea Notei de consultanţă în vederea stabilirii nivelului de poluare chimică

Nota de consultanţă ce stabileşte nivelul de poluare chimică se eliberează la solicitarea clientului fără vizionarea/identificarea autovehiculului de către inginerii specialişti din reprezentanţele RAR. Solicitantul completează pe propria răspundere Cererea de consultanţă prezentată în formularul ataşat. În funcţie de datele prezentate inginerilor specialişti, aceştia pot solicita clientului documente suplimentare în conformitate cu procedura aplicabilă. Pe baza datelor completate de către client şi a eventualelor documente solicitate inginerii specialişti completează Nota de consultanţă în vederea stabilirii nivelului de poluare. Nota de consultanţă este valabilă numai în cazul în care caracteristicile şi identitatea autovehiculului ce va fi prezentat la RAR coincid cu cele declarate în Cererea de consultanţă.

Cererea de consultanţă poate fi soluţionată doar dacă autovehiculul/motorul deţine omologare CE de tip sau omologare naţională de tip în unul din statele membre ale Uniunii Europene.

Neconcordanţa datelor declarate şi menţionate în Cererea de consultanţă cu cele regăsite efectiv pe autovehicul şi în documentele de însoţire ale acestuia absolvă RAR de orice contestaţie ulterioară privind încadrarea acestuia în normele de poluare chimică.