Înlocuire de motor

Încadrarea în normele de poluare chimică pentru autovehiculele al căror motor a fost înlocuit

Omologarea individuală a autovehiculelor înmatriculate în România şi la care s-a efectuat înlocuirea motorului acestora este admisă numai dacă se menţine cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante chimice.

Pentru autovehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, dacă se constată că prin înlocuirea motorului şi a sistemelor sale auxiliare (alimentare, gestiune motor, elemente de evacuare, etc.) autovehiculul se prezintă într-o configuraţie ce păstrează aceeaşi normă de poluare chimică în raport cu autovehiculul care a fost modificat nu se va efectua test dinamic, în caz contrar autovehiculul va fi supus testului dinamic respectiv efectuării încercării de tip I conform Directivei 70/220 CEE sau a Regulamentului 715/2007 CE.

În cazul în care se solicita Nota de Consultanţă privind înlocuirea motorului şi încadrarea autovehiculului în normele de poluare solicitantul completează pe propria răspundere Cererea de Consultanţă aferentă prezentată în formularul ataşat.

Conformitatea datelor declarate cu cele regăsite efectiv pe autovehicul se verifică la momentul prezentării acestuia la RAR în vederea efectuării tuturor verificărilor şi încercărilor necesare omologării individuale a acestuia.