Norma de poluare

Determinarea normei de poluare chimică a autovehiculelor

Omologarea (eliberarea Cărţii de Identitate a Vehiculului – CIV) se acordă numai pentru autovehiculele pentru care se poate stabili, pe bază de documente tehnice privind datele de omologare sau teste efectuate de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, norma de poluare în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă în funcţie de categorie (norme EURO).

Se supun încadrării în normele de poluare chimică următoarele categorii de autovehicule:

  • autovehicule complete, completate sau incomplete, destinate utilizării rutiere, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h (categoriile de omologare M şi N).
  • tractoare agricole sau forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h (categoria de omologare T).
  • autovehicule cu două sau trei roţi jumelate sau nejumelate, destinate utilizării rutiere, precum şi cvadriciclurile (categoria de omologare L).
  • maşini autopropulsate pentru lucrări – vehicul autopropulsat special conceput şi construit pentru efectuarea de lucrări şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor.
  • Autovehiculele pe al căror şasiu sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate maşini autopropulsate pentru lucrări.