Materiale informative

Participarea la curs va fi precedată de parcurgerea şi însusirea temeinică a cunoştinţelor cuprinse în materialele informative puse la dispoziţie.

1. Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

2. Ordinul ministrului transporturilor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007) – Suport curs pentru activitatea specifică inspectorilor CTT din cadrul RAR RA.

3. ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere  Suport curs pentru activitatea specifică inspectorilor CTT din cadru ISCTR

4. NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2011 privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi – Suport curs pentru activitatea specifică inspectorilor CTT din cadru ISCTR

5. Extras din legislaţia în vigoare privind definirea categoriilor  de vehicule
A. DEFINIREA CATEGORIILOR DE OMOLOGARE
B. DEFINIREA CATEGORIILOR DE FOLOSINŢĂ.

6. IDENTIFICAREA VEHICULELOR

7. UTILIZAREA GPL DREPT COMBUSTIBIL PENTRU AUTOVEHICULE (Suport de curs pentru instruirea inspectorilor din staţiile ITP)
A. REGLEMENTĂRI ŞI NORME TEHNICE
Partea I – Omologarea echipamentului special pentru alimentarea cu GPL a motoarelor autovehiculelor
Partea II – Omologarea unui vehicul în ceea ce priveşte montarea unor echipamente speciale pentru alimentarea motorului cu gaz petrolier lichefiat
B. Inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor cu instalaţie de alimentare cu GPL

Scheme teorie GPL

8. Utilizarea gazului natural comprimat (GNC) drept combustibil pentru autovehicule

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253