Cerere tip pentru reatestarea inspectorilor tehnici

ANEXA (MODEL CERERE TIP) pentru înscrierea la programul de reatestare inspector tehnic, modificarea Certificatului de Atestare ITP şi eliberarea duplicatului la Certificatul de Atestare ITP.

Model de cerere tip pentru reatestarea personalului ITP conform RNTR 1, valabil începând cu data de 20 mai 2018.

Cerere tip pentru reatestarea inspectorilor tehnici – format .pdf

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253