Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR

Texte consolidate

2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR

 • Ordonanţa privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România – OG 78/2000
 • Ordonanţa privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora – OG 80/2000
 • Ordonanţa privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – OG 81/2000
 • Ordonanţa privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – OG 82/2000
 • Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1
 • ORDIN pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2
 • Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3
 • Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7
 • Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9
 • Ordinul ministrului transporturilor şi ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11
 • Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628 din 5 mai 2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 – ITPI
 • Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate
  Clasificare categorii autobuze
 • Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării autorizaţiilor CEMT (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014) – CEMT

Notă: aceste texte consolidate au doar o valoare de informare şi de documentare şi nu implică responsabilitatea juridică privind conţinutul lor. Numai textele publicate în Monitorul Oficial al României au valoare juridică.