Declaraţii de avere şi interese 2019

1. Tufă Radian – Director General R.A.R. – R.A. 

– declaraţie de avere

2. Tufă Radian – Director General R.A.R. – R.A. 

– declaraţie de avere

declaraţie de interese

3. Tufă Radian – Director General R.A.R. – R.A.

declaraţie de avere

declaraţie de interese

4. Surulescu Aurelia – membru – reprezentant MT

– declaraţie de avere

– declaraţie de interese

5. Mavrodin Tiberiu Valentin – membru – reprezentant MFP

declaraţie de avere

– declaraţie de interese

Nr. crt.
Numele şi prenumele
Calitatea
Declaraţii de avere
şi interese
1.
Coiciu Dumitru preşedinte CA declaraţie de avere
– declaraţie de interese
2.
Surulescu Aurelia membru – reprezentant MT declaraţie de avere
– declaraţie de interese
3.
Dima Marin membru – declaraţie de avere
– declaraţie de interese
4.
Dincă George-Adrian membru – declaraţie de avere
– declaraţie de interese
5.
Mîndrescu Bogdan Stelian membru – declaraţie de avere
– declaraţie de interese
6.
Popescu Adrian membru – declaraţie de avere
– declaraţie de interese
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253