Declaraţii de avere şi de interese 2019

1. Tufă Radian – Director General R.A.R. – R.A. 

– declaraţie de avere

2. Tufă Radian – Director General R.A.R. – R.A. 

– declaraţie de avere

declaraţie de interese

Nr. crt.
Numele și prenumele
Calitatea
Declarații de avere
și de interese
1.
Coiciu Dumitru președinte CA declarație de avere
declarație de interese
2.
Surulescu Aurelia membru – reprezentant MT – declarație de avere
declarație de interese
3.
Dima Marin membru – declarație de avere
declarație de interese
4.
Dincă George-Adrian membru – declarație de avere
declarație de interese
5.
Mîndrescu Bogdan Stelian membru – declarație de avere
declarație de interese
6.
Popescu Adrian membru – declarație de avere
declarație de interese
7.
Mavrodin Tiberiu Valentin membru – reprezentant MFP – declarație de avere
declarație de interese