Declaraţii de avere şi de interese 2011

1. Dincă George-Adrian – Director General R.A.R. – R.A. şi membru CA

Declaraţie de avere (format pdf)

Declaraţie de interese (format pdf)

2. Dima Marin – preşedinte CA

Declaraţie de avere (format pdf)

Declaraţie de interese (format pdf)

3. Supuran Sorin – membru CA – reprezentant MT

Declaraţie de avere (format pdf)

Declaraţie de interese (format pdf)