Declaraţii de avere şi interese 2018

1. Dincă George-Adrian – Director General R.A.R. – R.A. şi membru CA

– declaraţie de avere
– declaraţie de interese

Nr. crt.
Numele și prenumele
Calitatea
Declarații de avere
și interese
1.
Coiciu Dumitru președinte CA declarație de avere
declarație de interese
2.
Surulescu Aurelia membru – reprezentant MT – declarație de avere
declarație de interese
3.
Dima Marin membru – declarație de avere
declarație de interese
4.
Dincă George-Adrian membru – declarație de avere
declarație de interese
5.
Mîndrescu Bogdan Stelian membru – declarație de avere
declarație de interese
6.
Popescu Adrian membru – declarație de avere
declarație de interese
7.
Mavrodin Tiberiu Valentin membru – reprezentant MFP – declarație de avere
declarație de interese
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253