Întrebări frecvente

Cum să obţin acordarea numărului naţional de registru pentru vehiculele omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene?

Începând cu data de 01.01.2007 pentru vehiculele omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene (directive care se referă la omologarea de tip a întregului vehicul) se aplică procedura de acordarea numărului naţional de registru. […] În urma obţinerii acordării numărului naţional de registru importatorii pot solicita un număr nelimitat de cărţi de identitate pe […]

Mai multe

Cum să obţin omologarea de tip a vehiculelor care nu au certificat de omologare în conformitate cu directivele-cadru ale uniunii Europene?

Omologarea de tip este necesară în cazul importului/comercializării/fabricării vehiculelor rutiere noi de același tip, de către aceeaşi entitate juridică. Omologarea de tip se poate acorda numai persoanelor juridice române, fabricanţi sau importatori/distribuitori agreaţi de fabricantul vehiculelor în cauză. Actele normative în baza cărora se acordă omologarea de tip: – R.N.T.R. – 2 (Reglementări privind condiţiile […]

Mai multe
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253