Cum să obţin autorizarea unei Staţii de Inspecţie Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere conform RNTR-1?

Serviciile de inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere se pot desfăşura numai de către agenţi economici care au capabilitatea tehnică adecvată şi care, în urma unei evaluări, sunt autorizaţi de către Registrul Auto Român (în continuare RAR), organismul tehnic desemnat în acest sens de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. […]

Evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere au fost elaborate în cadrul RAR pe baza Ordonanţei 81/2000 şi a Ordinul ministrului transporturilor 565/2000 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehicululor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (RNTR-1).

Unde mă prezint?
Agentul economic, se prezintă la Reprezentanţa RAR din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea (pentru Bucureşti la sediul OCS din  Şoseaua Vergului nr. 41, sector 2, Departamentul RAR-OCS), exprimându-şi intenţia de a solicita autorizarea/reautorizarea.

Ce acte îmi trebuie?
Iniţierea autorizării/reautorizarii se face la solicitarea agentului economic, de către personalul din reprezentantele judeţene ale RAR, desemnat să efectueze această activitate.
La reprezentanţa RAR solicitantul primeşte informaţiile necesare şi mapa cu documente pentru autorizare/reautorizare de la reprezentantul RAR, care conţine Cererea de autorizare/reautorizare şi chestionarul de Autoevaluare.
De la RAR, solicitantul va cumpăra reglementarea RNTR-1, care stabileşte modul de organizare a unei staţii de inspecţie tehnică, cerinţele impuse vehiculelor rutiere prezentate pentru inspecţia tehnică periodică şi procedurile ce se execută în staţia de inspecţie.

În cazul reautorizării staţiei de inspecţie tehnică, agentul economic este înştiinţat de către RAR despre data expirării autorizaţiei, şi în condiţiile în care se doreşte reautorizarea, va solicita mapa cu documente informative.

Solicitantul depune dosarul de autorizare/reautorizare, în funcţie de localitate, la sediul Reprezentanţei RAR judeţene sau la sediul din  Şoseaua Vergului nr. 41, sector 2 (pentru Bucureşti şi jud. Ilfov), se înregistrează cererea de autorizare/reautorizare în registrul de intrări/ieşiri şi se acordă un număr de dosar.

La prezentarea de către solicitant a dosarului de autorizare/reautorizare completat corespunzător, se vor prezenta cerinţele francizorului şi alinierea la condiţiile departamentului ITP-SPNV privind monitorizarea inspecţiilor tehnice după autorizare/reautorizare.Ulterior, se va efectua planificarea datei auditului, cu acordul solicitantului şi a Şefului Compartimentului Autorizări (pentru teritoriu, al Responsabilului Auditor din Centrul Zonal).

Se recomandă ca auditul pentru reautorizarea staţiei de inspecţie tehnică să se desfăşoare la o dată anterioară cu minim 20 de zile de la data expirării autorizaţiei valabile dar nu mai mult de 30 de zile de la această dată.

Dacă la efectuarea auditului nu au fost constate neconformităţi majore sau dacă aceste neconformităţi majore s-au eliminat se trece la evaluarea finală în vederea autorizării. Emiterea autorizaţiei se efectuează în momentul în care se aprobă autorizarea şi sunt îndeplinite cerinţele francizorului.

Autorizaţia emisă, împreună cu un exemplar din Contractul de franciza, se înmânează reprezentantului agentului economic.

Autorizaţia, valabilă pe o perioadă de maxim 2 ani de la data începerii activităţii în condiţiile de menţinere a capabilităţii tehnice iniţiale, confirmate prin monitorizarea departamentului RAR-ITPSPNV, poate fi extinsă/restrânsă/suspendată/anulată, în conformitate cu prevederile RNTR-1.

Din partea RAR-OCS pentru informaţii suplimentare referitoare la activitatea de autorizare a staţiilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere va sta la dispoziţie ing. Dragoş APETREI la tel 031.425.76.98.

 

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253