Cum să obţin omologarea de tip a vehiculelor care nu au certificat de omologare în conformitate cu directivele-cadru ale uniunii Europene?

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253