Cum să obţin omologarea de tip a vehiculelor care nu au certificat de omologare în conformitate cu directivele-cadru ale uniunii Europene?

Omologarea de tip este necesară în cazul importului/comercializării/fabricării vehiculelor rutiere noi de același tip, de către aceeaşi entitate juridică. Omologarea de tip se poate acorda numai persoanelor juridice române, fabricanţi sau importatori/distribuitori agreaţi de fabricantul vehiculelor în cauză.

Actele normative în baza cărora se acordă omologarea de tip:
– R.N.T.R. – 2 (Reglementări privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România);
– O.G. 78/2000 şi OG 35/2005 pentru modificarea şi completarea OG 78/2000;
– Legea nr. 374/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.

Omologarea de tip se poate solicita pentru un(o) singur(a) tip/varianta de vehicul sau pentru o familie de vehicule (gruparea se face pe criterii de similitudine: caroserie, motorizare etc). Omologarea pe familie oferă avantajul costurilor mai mici raportate la tip variantă şi reducerea duratei de omologare.

Unde mă prezint:

Pentru informaţii şi consultanţă:
Departamentul Omologări de Tip adresă:
– Calea Griviţei 391A, Bucureşti tel. 021/318.17.38, 021/318.17.35, 021/202.70.07; fax: 021/318.17.43
– Str. Bârsei nr. 1, comună Voluntari, jud. Ilfov tel./fax 021/270.36.84;
– Reprezentanţa Teritorială pentru Muntenia-Oltenia cu sediul în com. Bradu, Drum 65B, km. 5+ 953 m, jud. ARGEŞ, tel/ fax. 0248/61.54.25;
0248/61.54.26.
– Reprezentanţa Teritorială pentru Transilvania-Moldova cu sediul în Braşov, str. Zizin nr. 2, bl.40, sc. C, ap.3, judeţul Braşov tel./fax 0268/31.13.67, 0268/30.61.81, 0268/30.61.82.

Ce acte îmi trebuie:
Documentele necesare sunt prevăzute în „Îndrumarul pentru întocmirea dosarului produsului – ediţia RAR în vigoare la data prezentării vehiculului la omologare”. Această broşură împreună cu „Cererea oficială de omlogare de tip” şi cu „Chestionarul de evaluare preliminară a calităţii procesului de producţie” (dacă producătorul nu dispune de un certificat recunoscut internaţional al sistemului calităţii) se procura de la una din adresele menţionate mai sus.

Etapele principale ale procesului de omologare:
– depunerea cererii oficiale de omologare de tip şi a documentelor de omologare (vezi punctul anterior);
– analiza documentaţiei şi întocmirea devizului aferent;
– verificarea conformităţii vehiculului prezentat pentru omologare cu documentaţia depusă;
– întocmirea programului de încercări şi a devizului aferent;
– desfăşurarea programului de încercări;
– întocmirea raportului de încercări;
– evaluarea rezultatelor încercărilor, acordarea numărului de omologare şi întocmirea devizului aferent;
– redactarea certificatului de omologare.

În funcţie de neconformităţile şi disfuncţionalităţile apărute pe parcursul procesului, programul se va modifica în consecinţă (reveniri la încercări, modificări ale specificaţiei tehnice, completări la dosarul de omologare, cereri de derogare etc).

Cât costă:
Tarifele sunt în funcţie de complexitatea vehicului (de la moped categoria L1 la autobuz categoria M3), volumul şi complexitatea documentaţiei, numărul de încercări, mărimea familiei de vehicule (dacă este cazul).

Durata:
În funcţie de complexitatea şi volumul documentaţiei, gradul în care aceasta corespunde cerinţelor specificate de „Îndrumarul pentru întocmirea dosarului produsului – ediţia RAR în vigoare la data prezentării vehiculului la omologare”, încărcarea Departamentului, condiţiile meteorologice, modul de comportare a vehiculului la încercări (inclusiv la verificarea conformităţii) etc.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253