Cerere tip pentru reatestarea inspectorilor ITP

ANEXA (MODEL CERERE TIP) pentru înscrierea la programul de reatestare inspector ITP, modificarea Certificatului de Atestare ITP şi eliberarea duplicatului la Certificatul de Atestare ITP.

Model de cerere tip pentru reatestarea personalului ITP conform RNTR 1, valabil începând cu data de 10 ianuarie 2011.

Cerere tip pentru reatestarea inspectorilor ITP – format .pdf