Anunţ de recrutare pentru poziţia de Director General al RAR-RA

Anunţ de recrutare pentru poziţia de Director General al RAR-RA

În numele Regiei Autonome Registrul Auto Român, în calitatea sa de expert independent contractat pentru a derula procesul de recrutare şi selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de Director General al companiei, Pluri Consultants Romania S.R.L. anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii Directorului General în cadrul Regiei Autonome Registrul Auto Român.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. […]
mai multe informaţii

Formulare necesare


  1. Cerere de înscriere
  2. Declarația de interese
  3. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosarul de candidatură
  4. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
  5. Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură

Anunţul de recrutare a fost publicat la data de 04.06.2020


SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI a Ministerului Transporturilor necesară selecției membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 2017-2021, respectiv, directori în sensul O.U.G. 109/2011 pentru perioada 2017-2021, la Regia Autonomă „REGISTRUL AUTO ROMÂN” – RAR

Scrisoarea de aşteptări  a fost publicată la data de 14.07.2020