ANUNȚ OFERTE CU PRIVIRE LA CONFECȚIONAREA ȘI FURNIZAREA PLĂCUȚE CU DIMENSIUNI ȘI MASE ALE VEHICULELOR COMERCIALE

Registrul Auto Român (RAR) primește oferte din partea agenților economici care doresc și au capabilitatea tehnică de a furniza plăcuțe cu dimensiuni și mase cu care trebuie dotate vehiculele comerciale în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile (OG nr.27/2011 și OMTI nr.1640/2012), în cazul în care plăcuțele originale aplicate de producătorii vehiculelor lipsesc sau nu conțin toate informațiile necesare.

Cerințele tehnice pentru confecționarea plăcuțelor sunt disponibile și pot fi descărcate de aici.

RAR va selecta ofertele potrivit cerințelor impuse prin specificația tehnică, urmând ca agenții economici admiși să fie înscriși în lista operatorilor agreați de RAR pentru confecționarea plăcuțelor cu mase și dimensiuni.

Ofertele vor fi depuse la registratura RAR din Calea Griviței nr.391A, sector 1, București sau la adresa de email: office@rarom.ro, în atenția Departamentului Omologări Individuale și Inspecții Tehnice.

Termen de depunere: permanent

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253