Transparență

Hotărârea Consiliului de Administrație de aprobare a situațiilor financiare anuale 2022

Descarcă

Raport de gestiune privind situațiile financiare anuale 2022

Descarcă

Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

Descarcă
Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253