Anunțuri

ANUNŢ DE INTENŢIE

Servicii de consultanţă specializată în scrierea proiectelor Registrului Auto Român – Regie Autonomă finanţate din fonduri europene nerambursabile.   Anunţ de informare prealabilă

Detalii

Contestaţie la procedura de “Servicii de pază”

Comunicare de depunere a unei contestaţii Contestaţie CNSC Comunicare de reluare a procedurii Decizie de soluţionare Contestaţie CNSC

Detalii

Anunţ selecţie candidaţi Consiliul de Administraţie

Anunţul privind selecţia candidaţilor pentru funcţiile de Administratori ai Regiei Autonome Registrul Auto Român în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizată şi Legea 111/2016 În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, în numele clientului său Ministerul Transporturilor, compania PluriConsultants România anunţă începerea procesului de recrutare pentru 6 posturi de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei […]

Detalii

Anunţ de participare nr. 81/27.03.2015

REFERITOR LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE ARHIVARE ÎN CADRUL R.A.R.-R.A. Documentaţie Servicii de Arhivare.zip Info documentaţia de atribuire.pdf

Detalii

Servicii de pază – anunţ postat la data de 15.09.2014

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE REFERITOARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE "SERVICII DE PAZĂ" CUPRINS CAPITOLUL I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI CAPITOLUL II – CAIETUL DE SARCINI CAPITOLUL III – FORMULARE CAPITOLUL IV – CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE PENTRU ACORDUL CADRU ŞI CONTRACTUL SUBSECVENT DE PRESTARE DE SERVICII Documentatie Servicii de Paza.zip Info documentatia […]

Detalii

Rezultatul evaluării ofertelor depuse, conform invitaţiei de participare din 11.01.2013

Detalii

Invitaţie de participare – 11.01.2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU ALEGEREA FURNIZORULUI DE „PLĂCUŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE DIMENSIUNILE ŞI, DUPĂ CAZ, MASELE MAXIME AUTORIZATE”, ÎN VEDEREA DUCERII LA ÎNDEPLINIRE A OMTI NR. 1640/08.11.2012 1. Regia Autonomă Registrul Auto Român, nr. Registrul Comerţului J40/5191/92, cu sediul în Bucureşti, str. Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, telefon/fax: 021/319.74.33 sau 021/202.70.00, int. 265 […]

Detalii

ANUNT DE ATRIBUIRE – 11.03.2008

ANUNT DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII 1. Regia Autonoma Registrul Auto Roman, nr. Registrul Comertului J40/5191/92, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, telefon/fax: 021/319.74.33 sau 021/202.70.00, rarom@rarom.ro2. Procedura de atribuire aplicata: cerere de oferta conform Normelor interne RAR-RA (anexa 2B din OUG 34/2006, modificata prin OUG […]

Detalii