Cum se obţine un nou Certificat de ITP în cazul reînmatricularii, dacă s-a modificat şi numărul de înmatriculare al vehiculului?

Trebuie contactaţi reprezentanţii staţiei de ITP în cadrul căreia s-a efectuat ultima inspecţie tehnică periodică a vehiculului în cauză şi să se solicite înlocuirea Certificatului de ITP eliberat anterior.

Se prezintă CIV şi/sau noul certificat de înmatriculare, din care să reiasă noul număr de înmatriculare al vehiculului.

În cazul în care reînmatricularea vehiculului s-a realizat în alt judeţ, trebuie contactată reprezentanţa judeţeană RAR din judeţul în care s-a reînmatriculat vehiculul. Procedura se realizează în orice staţie autorizată de ITP din judeţul în care s-a reînmatriculat vehiculul, dar în prezenţa unui inspector RAR.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253