Cum trebuie procedat în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului?

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253