În perioada 19-23 martie inspectori din cadrul Registrului Auto Român – Departamentul Supraveghere Piaţă au efectuat controale la 93 de operatori economici din judeţul Neamt.

Controalele au vizat verificarea respectării de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute în OG 82/2000 privind elementele de caroserie folosite în activitatea de reparaţii auto, elemente ce ţin de siguranţa circulaţiei.

S-a verificat de asemenea dacă sunt respectate prevederile legale referitoare la menţinerea condiţiilor iniţiale de autorizare şi menţinerea de dovezi şi înregistrări care să demonstreze conformitatea activităţilor de reparaţii auto cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse. Inspectorii RAR au verificat şi condiţiile de acordare a certificatelor de garanţie pentru lucrările efectuate.

Din totalul de operatori economici controlaţi, la un număr de 36 s-au constatat diferite neconformităţi şi s-au aplicat sancţiuni în valoare de 69.000 lei. S-au dispus măsuri de oprire a activităţilor de reparatii auto la 12 operatori economici care nu mai îndeplineau condiţiile minimale de autorizare şi în cazul a 4 agenţi economici a fost suspendată activitatea. În urma controalelor au fost identificate două persoane fizice neînregistrate fiscal, care desfăşurau activităţi de reparaţii auto în regim neautorizat, precum şi un operator economic care nu deţinea autorizaţie tehnică eliberată de RAR-RA.

Biroul de Presă
Registrul Auto Român

Comunicatul de presă a fost publicat în data de 28/03/2018

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253