Despre dotările obligatorii ale autovehiculelor

Având în vedere interesul general privind dotările obligatorii ale autovehiculelor, informăm următoarele:

  • Triunghiurile de presemnalizare auto sunt reglementate de Regulamentul nr.27 CEE-ONU (Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite). Din punct de vedere tehnic, acest tip de produs poate fi comercializat legal dacă dispune de Comunicare de omologare internaţională acordată de oricare dintre autorităţile administrative din ţările semnatare ale Acordului de la Geneva din 1958. Un triunghi de presemnalizare omologat internaţional poate fi recunoscut după marcă de omologare, reprezentată de litera E şi codul ţării care a acordat omologarea încadrate într-un cerc, precum şi o serie de identificare.
  • În România trusele sanitare auto sunt reglementate de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.623/1999. Conform art.2 din O.M.S. nr.623/1999, punerea pe piaţă a trusei sanitare auto se autorizează pentru fiecare furnizor în parte.
  • În România stingătoarele sunt reglementate de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Conform art.50 din Legea nr. 307/2006, punerea pe piaţă a acestui tip de produs se face pe baza evaluării conformităţii faţă de reglementările Inspectoratului General al Corpului Pompierilor, pe baza Metodologei de certificare a conformităţii aprobată prin Ordin al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  • Din punctul de vedere al RAR, conform art.1 alin.8 din Ordonanţa Guvernului nr.34/2005, aprobată prin Legea nr.375/2005, de la data aderării României la U.E. produsele fabricate şi comercializate legal în ţări membre ale U.E., altele decât România, care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directivă/printr-un regulament a/al Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE – ONU (cazul truselor sanitare auto şi stingătoarelor), sunt exceptate de la obligativitatea omologării RAR în vederea introducerii pe piaţă, dacă acestea furnizează un nivel echivalent de protecţie a siguranţei circulaţiei sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale.
  • Pentru vestele reflectorizante nu există reglementări naţionale/internaţionale privitoare la condiţii tehnice de introducere pe piaţă. În România acest produs este obligatoriu numai la vehicule peste 3,5 tone.

Comunicatul de presă a fost publicat în data de 17/01/2007

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253