Pot să înscriu în cartea de identitate a vehiculului (CIV) și alte dimensiuni de anvelope?

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253