ANUNT DE ATRIBUIRE – 11.03.2008

ANUNT DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII

1. Regia Autonoma Registrul Auto Roman, nr. Registrul Comertului J40/5191/92, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, telefon/fax: 021/319.74.33 sau 021/202.70.00, rarom@rarom.ro
2. Procedura de atribuire aplicata: cerere de oferta conform Normelor interne RAR-RA (anexa 2B din OUG 34/2006, modificata prin OUG 94/2007).
3. Natura serviciilor prestate, codul CPV: "SERVICII DE MEDICINA MUNCII", cod CPV: 85147000-1.
4. Data atribuirii contractului de servicii: 29.02.2008.
5. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic.
6. Numarul de oferte primite: o oferta.
7. Denumirea si adresa ofertantului castigator: SC MEDICOVER SRL, Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 16-20, sector 1.
8. Pretul platit: 22 lei/luna/angajat.
9. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare: 11.03.2008.