Servicii de pază – anunţ postat la data de 15.09.2014

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE REFERITOARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE
PENTRU ACHIZIŢIA DE "SERVICII DE PAZĂ"

CUPRINS

CAPITOLUL I
– FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

CAPITOLUL II
– CAIETUL DE SARCINI

CAPITOLUL III
– FORMULARE

CAPITOLUL IV
– CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE PENTRU ACORDUL CADRU ŞI CONTRACTUL SUBSECVENT DE PRESTARE DE SERVICII

Documentatie Servicii de Paza.zip

Info documentatia de atribuire.pdf