Mihai ALECU

Mihai ALECU

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
ALECU Mihai
Adresa Bucureşti (România)
Naţionalitate
Română
Data naşterii
14/10/1984
Experienţa profesională
28/08/2023 – prezent Director General
Registrul Auto Român R.A.
03/2023 – 25/08/2023 Șef Departament Logistica
04/2022 – 03/2023 Inspector de trafic rutier
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R.
–   Efectuarea activităților de control în trafic, la sediul operatorilor de transport rutier și a școlilor de pregătire a conducătorilor auto;
–   Aplicarea sancțiunilor contravenționale și urmărirea ducerii la îndeplinire a acestora; Participarea la schimburi de experiență cu instituții omoloage din spațiul Uniunii Europene, membre ale Eurocontrol Route
10/2021 – 04/2022 Inspector De Stat Șef
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R.
–  Conduce activitatea I.S.C.T.R., având calitatea de ordonator terțiar de credite, în condițiile prevăzute de lege;
–  Organizează, coordonează și îndrumă activitatea I.S.C.T.R., exercitând toate prerogativele stabilite de lege;
–  Reprezintă I.S.C.T.R. în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane fizice și juridice publice sau private, cu organismele internaționale în domeniu, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Conducere și ale celor conferite de reglementările în vigoare;
–  Emite decizii de control pentru realizarea activităților de inspecție și control și aprobă programele de control, în condițiile legii
01/2020 – 10/2021 Director General
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
–  Coordonarea activității Autorității Rutiere Române – A.R.R.;
–  Încheierea de protocoale cu alte instituții, la nivel național;
–  Participarea în comisii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, atât pe plan național cât și internațional;
–  Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative specifice în domeniul rutier;
–  Elaborarea proiectului de buget anual;
–  Reprezentarea Autorității Rutiere Române – A.R.R. în relaţiile cu terţii
2014 – 01/2020 Șef Serviciu
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R. – Serviciul Monitorizare și Control
–  Coordonarea activității serviciului, ce implică acțiuni de monitorizare și control a personalului cu atribuții de inspecție și control;
–  Participarea în comisii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, atât pe plan național cât și internațional;
–  Coordonarea activității de inspecție și control la nivelul I.S.C.T.R. prin elaborarea de planuri de acțiune, tematici de control și tratarea petițiilor, sesizărilor, cererilor de informații, precum și a adreselor din partea altor instituții ale statului;
–  Inițierea și elaborarea procedurilor operaționale specifice activității de control;
–  Elaborarea proiectului de buget anual aferent activității specifice serviciului coordonat
2011 – 2014 Inspector de trafic rutier
Ministerul Transporturilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R.
–  Efectuarea activităților de control în trafic, la sediul operatorilor de transport rutier și a școlilor de pregătire a conducătorilor auto;
–  Aplicarea sancțiunilor contravenționale și urmărirea ducerii la îndeplinire a acestora;
–  Participarea la schimburi de experiență cu instituții omoloage din spațiul Uniunii Europene, membre ale Eurocontrol Route
2008 – 2011 Inspector de trafic
Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
– Efectuarea activităților de control în trafic, la sediul operatorilor de transport rutier și a școlilor de pregătire a conducătorilor auto;
– Aplicarea sancțiunilor și urmărirea ducerii la îndeplinire a acestora
Educaţie şi formare
2017 – 2018 Master – Drept Internațional și Dreptul Uniunii Europene
Facultatea de Drept
Universitatea Ecologică Bucureşti
2003 – 2008 Facultatea de Management în Agroturism și Dezvoltare Rurală – specializarea Inginerie Economică
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
1999 – 2003 Liceul teoretic “I.C. Vissarion” Titu Profil – matematică-informatică
Atestat in Informatica – Programare Pascal (2003)
Cursuri –   Moblility package – upcoming changes in the EU legislation, Smart Tachograph- manipulation, prezentare antena DSRC – modul de descarcare la distanta a tahografelor inteligente (I.S.C.T.R. 2019)
–   Evaluator de competențe profesionale – SC Training Teaching Center SRL (2020)
Conferinţe –    Comitetul director EUROCONTROL ROUTE (întâlniri anuale)
–    Conferință Internațională privind Manipularea Tahografului versus Siguranța Rutieră. Detectarea profesională a manipulării – experiența autorităților de control poloneze și europene (Manipulation of the Tachograph versus Road Safety. Professional Detection of Manipulation – the Experience of Polish and European Control Authorities) (2015) Prelegeri privind practicile autorităților de control în detectarea și sancționarea manipulării de la țară la țară, susținute de reprezentanți ai: Comisiei Europene, GITD (Road Transport Inspection, Polonia), Poliția Germană, ISCTR, Poliția Estonă și Poliția Britanică.
–    Grupul HARMONY – Armonizare legislație și tactici de control
Certificări –  Evaluator de competențe profesionale (cod COR 242405)
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română

Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Engleză

Spaniolă

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
C1 C1 C1 C1 C1
A2 A2 A2 A2 A2
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe de comunicare 
– Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de șef de structură funcțională și manager al unei instituții publice cu peste 400 de angajați;
– Adaptare rapidă la condițiile variabile din mediul de lucru profesional/organizațional,
– Abilități de comunicare cu membrii echipei și/sau în condiții de stres
Competenţe dobândite la locul de muncă
– Competente organizatorice/manageriale foarte bune dobândite prin coordonarea echipelor de lucru
și a celor peste 400 de angajați, în calitate de Director General
Competenţe organizaţionale/manageriale – Moblility package – upcoming changes in the EU legislation, Smart Tachograph- manipulation, prezentare antena DSRC – modul de descarcare la distanta a tahografelor inteligente (I.S.C.T.R. 2019)
– Evaluator de competențe profesionale – SC Training Teaching Center SRL (2020)
Competențele digitale AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei – Utilizator experimentat
Comunicare – Utilizator experimentat
Creare de conţinut – Utilizator independent
Securitate – Utilizator experimentat
Rezolvarea de probleme – Utilizator independent
Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare
Permis de conducere  B
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253