Ing. Laurențiu POPA

Ing. Laurențiu POPA

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Laurențiu POPA
Adresă
Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea
E-mail
laurentiu.popa@rarom.ro
Naţionalitate
română
Data naşterii
28/08/1973
Experienţa profesională
Perioada
23.03.2022 – prezent
Funcţia
sau postul ocupat
Director Adjunct
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A. Bucureşti
Perioada
2002 – 2005
Funcţia
sau postul ocupat
Şef reprezentanţă R.A.R. Vâlcea
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A. Bucureşti
Perioada
2006 – 2021
Funcţia
sau postul ocupat
Specialist RAR în cadrul DOIIT
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A. Bucureşti
Perioada
1998 – 2000
Funcţia
sau postul ocupat
Economist la S.C. ELVILA S.A.
Numele şi adresa
angajatorului
ELVILA S.A. București, Suc. Rm. Vâlcea
Perioada
2004 – 2017
Funcţia
sau postul ocupat
Cadru didactic asociat ( s.l.dr.ing)
Numele şi adresa
angajatorului
Universitatea din Pitești
Perioada
2005 – 2008
Funcţia
sau postul ocupat
Cadru didactic asociat ( lector.univ.dr.ing)
Numele şi adresa
angajatorului
Universitatea din Craiova
Perioada
2019 – prezent
Membru SIAR
 Educaţie şi formare
 Perioada 2003 – 2007
Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer în mecanică și tehnologie. (Calitate Auto)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Pitești, Facultatea de Mecanică, specializarea autovehicule rutiere
 Perioada 1992 – 1997
Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic specializarea autovehicule rutiere
 Perioada 1992 – 1996
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în științe economice.(Economist)
 Perioada  2006 – 2009
Calificarea / diploma obţinută  Licențiat în științe juridice. (Administrație Publică)
 Perioada  2006 – 2009
Calificarea / diploma obţinută S.N.S.P.A. Licențiat în științe politice.
  Perioada  2006
Calificarea / diploma obţinută  TUV. Lead Auditor QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ASSESSMENT
 Perioada  2003 – 2005
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă Master în Management
 Perioada  2002
Calificarea / diploma obţinută  Curs post universitar „Expert în Dinamica Accidentelor Rutiere”
Perioada  2003
Calificarea / diploma obţinută  Braco. Auditor terță parte în managementul calității ISO 9001
 Perioada  2005
Calificarea / diploma obţinută  I.N.A. Certificat absolvire curs post universitar INTEGRARE EUROPEANĂ.
 Perioada  1996
Calificarea / diploma obţinută  TOEFEL. Certificat de limba engleză.
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

 

Engleză

Franceză

 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
bine bine bine bine bine
satisfăcator satisfăcator satisfăcator satisfăcator satisfăcator
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de lider, capacitate de organizare, discurs, capacitate de a lua decizii sub stres, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a asimila noi informaţii, disponibilitate pentru implicare în activităţi sociale.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de analiză şi organizare, capacitate de evaluare a abilităţilor profesionale ale colaboratorilor, spirit analitic, lucru în echipă, spirit de evaluare şi îmbunătăţire, monitorizarea lucrului echipei.
Aceste aptitudini au fost dobândite în cadrul numeroaselor training-uri şi seminarii la care am participat.
Competenţe şi aptitudini tehnice  Experienţa şi înţelegerea sistemului de lucru al Uniunii Europene, abilităţi tehnice în domeniul auto.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului  Utilizare MS Office (Word, Excel), Windows, Internet Explorer
Permis de conducere  Categoria A, B+E, C+E, D+E
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253