Ion TĂNASE

Ion TĂNASE

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Ion Tănase
Experienţa profesională

08/2023 – prezent

Director Infrastructură (preluare atribuții)
Registrul Auto Român

06/2022 – 08/2023

Consilier Director General
Registrul Auto Român

10/2021- 05/2022

Director Comercial
Port Trans SRL

06/2021-11/2021

Consultant Management – Serviciul Management Retea Gaze Naturale
Electrica Furnizare

10/2018- 04/2021

Expert – Serviciul Coordonare Codul Rețelei
SNTGN Transgaz

05/2018-10/2018

Economist – Serviciul Dezvoltare Profesională
SNTGN Transgaz

03/2018-05/2018

Expert – Serviciul Management Strategic și Guvernanță Corporativă
SNTGN Transgaz
04/2017-03/2018 Expert – Managementul Riscurilor de Infrastructură
SNTGN Transgaz
01/2017-12/2017 Cercetător științific – Economist în economia generală
Institutul de Economie Mondială – Academia Română
03/2015-12/2016 Asistent cercetare – Economist în economia generală
Institutul de Economie Mondială -Academia Română
05/2014-07/2014 Expert economist în management
European Funds Invest
03/2014-05/2014 Expert economist în management
Aego Business Consulting, București
Educaţie şi formare
01/10/2015–07/2019 Doctorat – Bursier
Academia de Studii Economice București, (România)
Facultatea de Management
01/10/2016–01/07/2018 Master
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești – Facultatea de Sțiințe Economice, (România)
Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze
01/10/2012–30/06/2014 Master
Academia de Studii Economice București, (România)
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
01/10/2009–30/06/2012 Licență
Academia de Studii Economice București, (România)
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
01/09/2005–30/06/2009 Bacalaureat
Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, București (România)
Competenţe personale
Limba maternă
Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
C2 C2 C2 C2 C1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe organizaţionale / manageriale
– Spirit de echipă;
– Abilităţi organizatorice şi de comunicare.
– Stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, auto-organizare;
Competențele digitale AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei – Utilizator experimentat
Comunicare – Utilizator experimentat
Creare de conţinut – Utilizator independent
Securitate – Utilizator experimentat
Rezolvarea de probleme – Utilizator independent
Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare
Cursuri de formare
2015 Institutul Bancar Român – Audit, control intern și managementul riscurilor în activitatea instituțiilor financiar – bancare
2016 Centrul de Strategii Aplicate – Cursuri de Diplomație și Geopolitică Globală
2017 Curs Comunicare externa și comunicare de criza
2018 Curs Guvernanță Corporativă
2019 Florence School of Regulation & ENTSOG – EU Gas Network Codes
2019 Stanford University – Coursera – Organizational Analysis
2019 Duke University – Coursera – Oil & Gas Industry Operations and Markets
Realizările profesional – ştiinţifice Lista selectivă de lucrări științifice

1. Brief Comments On Recent Global Growth Forecasts For 2016-2017, The Impact Of Socio-Economic And Technological Transformations, Co-author, No. 1, 2016.
2. ECE-16: o analiză cluster pe baza competitivității turistice și a corelațiilor cu determinanții majori, Amfiteatru Economic, Co-autor, nr. Special 2018.
3. The influence of Muslims in the EU, Global Economic Observer, Co-author, No.1, 2016.
4. The European Union is Still in Search of Solutions to Migration Issues, EUROINFO, nr. 7-8, 2017.
5. Turism Rural European (2016) –Azerbaidjan, Co-autor, Editura Sitech, București.
6. Sectorul De Gaze Naturale Din Europa Centrală Și De Sud-Est – Evoluția Rutelor De Aprovizionare, Co-autor, EUROINFO, nr. 10, 2017.
7. The Importance of Organizational Culture Based on Culture Transfer, Proceedings of the 9th International Management Conference, (pp. 848-852), 2015, 2286-1440 , Bucuresti.
8. The Main Barriers of Accessing EU Structural Funds in Romania. Co-author. Proceedings of the 28th IBIMA Conference – Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Sevilia, Noiembrie 2016. SUA: IBIMA, pp. 1371-1381. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
9. China’s Strategy to Enhance Energetic Security – the Malacca Dilemma, Co-autor, Economic Dynamics and Sustainable Development – Resources, Factors, Structures and Policies, Proceedings Espera 2015, Ed. Peter Lang, ISBN 9783631696644.

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253