Ing. Cristian Viorel BUCUR

Ing. Cristian Viorel BUCUR

 

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Bucur Cristian Viorel
Adresa
Bucureşti (România)
E-mail
cristian.bucur@rarom.ro
Naţionalitate
Română
Data naşterii
20/02/1965
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada
Martie, 2022 – prezent
Februarie, 2015 – Iulie, 2020
Funcţia
sau postul ocupat
Director Tehnic
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Coordonarea activităţilor specifice RAR desfăşurate în cadrul Direcţiei Tehnice, între care se disting: omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor şi componentelor acestora, omologarea individuală a vehiculelor, înregistrarea naţională de tip, eliberarea Cărţii de Identitate a Vehiculului, stabilirea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere şi încadrarea în categoriile de folosinţă conform destinaţiei, încadrarea autovehiculelor în normele de poluare chimică, încercările vehiculelor privind securitatea rutieră, elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea RAR şi monitorizarea legislaţiei aplicabile, instruirea şi atestarea personalului RAR şi al altor agenţi economici, certificarea autenticităţii vehiculelor, eliberarea Atestatului Tehnic în cazul maşinilor autopropulsate pentru lucrări, determinarea anului de fabricaţie pentru vehicule, acordarea acceptului privind înlocuirea caroseriei/şasiului sau a motorului, eliberarea certificatelor de agreare mărfuri periculoase, mărfuri perisabile, taxi şi şcoală, clasificarea autocarelor pe stele şi pe categorii de confort, participarea personalului RAR la Comitetele tehnice şi Grupele de lucru ale Comisiei europene şi ale Consiliului UE.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, 010719
Bucureşti (România)
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Direcţia Tehnică
Perioada
Iulie, 2020 – Martie, 2022
Octombrie, 1999 – Februarie, 2015
Funcţia
sau postul ocupat
Şef Departament
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Documentarea, implementarea şi coordonarea activităţilor specifice departamentului, în Bucureşti şi la cele 40 reprezentanţe teritoriale: eliberarea Cărţii de Identitate a Vehiculului, omologarea individuală în vederea primei înmatriculări în România, certificarea autenticităţii vehiculelor, verificarea stării tehnice a vehiculelor, eliberarea certificatelor de agreare mărfuri periculoase, mărfuri perisabile, taxi şi şcoală, clasificarea autocarelor pe categorii de confort etc.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, 010719
Bucureşti (România)
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Departamentul de Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice
Perioada
Noiembrie, 1997 – Octombrie, 1999
Funcţia
sau postul ocupat
Şef Departament
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Documentarea şi implementarea în cadrul Registrului Auto Român a Sistemului de Calitate având ca referenţial SR EN ISO 9001:1995
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, 010719
Bucureşti (România)
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Departamentul Calitate
Perioada
Februarie, 1993 – Noiembrie, 1997
Funcţia
sau postul ocupat
Inginer
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Eliberarea în regim individual a Cărţii de Identitate a Vehiculului, după verificarea îndeplinirii de către vehiculele rutiere a condiţiilor tehnice în vederea admiterii lor în circulaţie pe drumurile publice din România. În plus, începând din iunie 1995, Auditor (între 1996 şi 1999 înregistrat IRCA – Registrul Internaţional al Auditorilor Certificaţi, Marea Britanie) pentru Organismul de Certificare Sisteme ale Calităţii – Registrul Auto Român.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, 010719
Bucureşti (România)
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Departamentul de Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice
Perioada
Noiembrie, 1990 – Februarie, 1993
Funcţia
sau postul ocupat
Inginer de exploatare auto
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Evidenţă parc auto, reparaţii.
Numele şi adresa
angajatorului
TRANSCOLECTA
Bucureşti (România)
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Serviciul tehnic
Perioada
Octombrie, 1989 – Noiembrie, 1990
Funcţia
sau postul ocupat
Inginer de reparaţii auto
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Evidenţă reparaţii prin schimb de agregate.
Numele şi adresa
angajatorului
IUGTC (repartiţie guvernamentală)
Bucureşti (România)
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Serviciul tehnic
FORMARE
Perioada
Septembrie, 1984 – Iunie, 1989
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Institutul Politehnic, Bucureşti (România)
Facultatea de Transporturi – cursuri de zi
Specializarea: Autovehicule Rutiere
Diplomă de absolvire
Perioada
Septembrie, 1979 – Iunie, 1983
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Liceul de Matematică-Fizică nr.3, Bucureşti (România)
Profil: Matematică-Fizică
Diplomă de Bacalaureat
 Perioada  30 Octombrie – 1 Noiembrie, 2019
 „Expert Prevenire și Combatere a Corupției”, București – România. Program de inițiere/perfecționare/specializare, organizat de SC ABT Consultanță în Management SRL.
Certificat de absolvire seria M nr.00166554, Ministerul Muncii și Justiției Sociale / Ministerul Educației Naționale.
  Perioada  Octombrie, 2018
 „Discuție de evaluare a performanței”, București – România. Program de pregătire organizat de SC Transearch International SRL.
Diplomă de absolvire
  Perioada  24 – 25 August, 2016
 „Implementarea și Evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial”, București – România. Curs de formare organizat de către Centrul Regional de Formare Continuă (Mișcarea Română pentru Calitate).
Certificat de absolvire.
Perioada
28 – 30 Septembrie, 2011
Cursul
„Investigare fraude auto”, Bucureşti – România. Curs de formare organizat de către Asociaţia Internaţională a Investigatorilor de Furturi Auto – filiala europeană.
Certificat de absolvire.
Perioada
3 – 7 Octombrie, 1994
Cursul
„Auditor/Auditor Şef”, Bucureşti – România. Curs de formare organizat de către GCT Associates Ltd.& SMG Associates. Certificat de absolvire.
COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă
Română

Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Spaniolă

Engleză

 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
C1 C2 C1 B2 C2
C1 C1 B2 B1 C1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Principial, abilităţi de comunicare, capacitate de organizare, putere de esenţializare.
Utilizare computer: nivel avansat.
Permis de conducere
categoriile B şi C din anul 1985.
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253