Ec. Livia ARSENE

Ec. Livia ARSENE

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Livia Arsene
Adresa
Bucureşti (România)
E-mail
livia.arsene@rarom.ro
Naţionalitate
Română
Data naşterii
19/07/1969
Experienţa profesională
28/02/2022 – prezent Director Economic
Registrul Auto Român R.A.
Localitatea: București
Țara: România
23/09/2015 – 25/02/2022 Șef Serviciu Contabilitate
Registrul Auto Român R.A.
Localitatea: București
Țara: România
– Asigură organizarea, coordonarea și realizarea evidenței contabile conform IFRS
– Întocmește balanța de verificare, bilanț, raportări contabile conform legislației financiar contabile
– Asigură elaborarea situațiilor financiar-contabile, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
– Analizează și urmărește realizarea indicatorilor economico-fiananciari
– Elaborarea și actualizarea procedurilor de lucru specifice și a politicilor contabile
– Retratarea situațiilor financiare în vederea aplicării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, IFRS.
01/06/1992 – 23/09/2015 Economist
Registrul Auto Român R.A.
Localitatea: București
Țara: România
– Evidența contabilă și extracontabilă a activității reprezentanțelor R.A.R.-R.A.
– Evidența veniturilor și a cheltuielilor realizate de reprezentanțele R.A.R.-R.A.
– Evidența contractelor derulate de reprezentanțe
– Înregistrarea extraselor de bancă
– Verificarea registrelor de casă
– Evidența avansurilor de trezorerie
– Evidența clienților neîncasați și urmărirea recuperării acestora
– Evidența TVA, întocmirea declarațiilor D 300, D 394
– Evidența materialelor, pieselor și echipamentelor
– Participarea la inventarierea patrimoniului
Educaţie şi formare profesională  
01/10/1987 – 01/07/1992 Economist
Academia de Studii Economice – Facultatea de Economia Producției Agricole și Alimentare
Adresă: București, România
Cursuri
04/02/2022 – 06/02/2022 Curs închiderea anului fiscal 2021 la operatorii economici.
Reglementări juridice și fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2022
OK SERVICE CORPORATION
Adresă: România
08/09/2021 – 12/09/2021 Curs modificările codului fiscal .IFRS 16. Mijloace fixe
OK SERVICE CORPORATION
Adresă: România
16/11/2017 – 19/11/2017 Curs Standarde Internaționale de Raportare Financiară
OK SERVICE CORPORATION
Adresă: România
Competenţe lingvistice
Limba maternă
Română

Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Engleză

 

Franceză

 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
A1 A1 A1 A1 A1
A1 A1 A1 A1 A1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competențe digitale
Microsoft Office
Competențe organizatorice
Leadership
Spirit organizatoric
 
Competențe de comunicare și interpersonale  Spirit de echipă
Bună capacitate de comunicare
Capacitatea de adaptare în orice mediu
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253