Întrebări frecvente

În cazul în care nu este corectă valabilitatea ITP în baza de date RAR (interogare pe site) sau Anexa certificatului de înmatriculare/înregistrare nu este corect completată, cum se procedează?

Trebuie să contactaţi reprezentanţii staţiei autorizate de ITP în cadrul căreia s-a efectuat inspecţia tehnică periodică a vehiculului în cauză şi să solicitaţi efectuarea corecturilor necesare.

Mai multe

Cum să efectuez în România ITP-ul unui autoturism înmatriculat în una din ţările Uniunii Europene?

Da, autoturismele pot fi supuse ITP în România. […] În urma inspecţiei, RAR eliberează un document clientului, care este valabil doar pe teritoriul României. Condiţia ca acestor autovehicule înmatriculate în alte state să li se facă ITP în România este ca documentul de înmatriculare al autoturismului să fie adus în original la RAR.

Mai multe

Cum să procedez pentru a înmatricula un autovehicul adus din SUA?

Registrul Auto Român prin sarcinile sale nu are atribuţii în activitatea de înmatriculare […] Autovehiculele care nu au mai fost înmatriculate în UE şi aflate la prima înmatriculare în România trebuie să respecte RNTR-7, şi anume reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele rutiere în vederea omologării şi admiterii în circulaţie […]

Mai multe

Cum să procedez în vederea înmatriculării/radierii unui vehicul?

Registrul Auto Român prin sarcinile sale nu are atribuţii în activitatea de înmatriculare/radiere a vehiculelor […] Registrul Auto Român prin sarcinile sale nu are atribuţii în activitatea de înmatriculare/radiere a vehiculelor, prin urmare pentru relaţii privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi în vederea înmatriculării autovehiculului dumneavoastră, vă rugăm să luaţi legătura cu autoritatea […]

Mai multe

Cum să procedez dacă doresc să schimb motorul vehiculului?

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7- prin schimbarea motorului trebuie să se menţină cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante. […] Dacă se înlocuieşte motorul unui autovehicul, este necesară prezentarea la Registrul Auto Roman pentru […]

Mai multe

Cum să calculez timbrul de mediu?

O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule […] Registrul Auto Român prin sarcinile sale nu are atribuţii în activitatea de colectare a taxelor şi impozitelor sau atribuţii cu privire la Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prin urmare nu putem să vă informăm, ce taxe, accize, etc. trebuiesc plătite. Calculator timbru de mediu

Mai multe

Cum să stabilesc încadrarea în normele de poluare pentru autoturismul pe care doresc să-l achiziţionez din străinătate?

Pt. a afla gradul de poluare trebuie să mergeţi la o reprezentanţă R.A.R. şi să completaţi o cerere de consultanţă cu datele de pe autovehicul şi veţi primi un răspuns oficial. […] 1. Pt. a afla gradul de poluare trebuie să mergeţi la o reprezentanţă R.A.R. şi să completaţi o cerere de consultanţă cu datele […]

Mai multe

Cum să procedez în cazul schimbării caroseriei/şasiului unui vehicul?

Înlocuirea de caroserie se efectuează numai în ateliere de reparaţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare, pentru această activitate. […] În urma schimbării de caroserie, vehiculul va trebui omologat la R.A.R. Omologarea se acordă ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132/2005. Lista atelierelor de reparaţii autorizate de către R.A.R. pentru a […]

Mai multe

Cum să obţin autorizarea unui atelier de montaj GPL?

Pe lângă reglementările menţionate la autorizarea unităţilor service, odată cu dezvoltarea reţelei de staţii de alimentare GPL(skid-uri) în România şi a noilor condiţii create de Regulamentul nr 67 ECE-ONU – seria de amendamente 01, au fost elaborate şi aprobate prin OMT nr. 229/08.09.2003 […] Unde mă prezint? Agentul economic (în continuare „solicitant”), se prezintă la […]

Mai multe

Cum să obţin autorizarea unei Staţii de Inspecţie Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere conform RNTR-1?

Serviciile de inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere se pot desfăşura numai de către agenţi economici care au capabilitatea tehnică adecvată şi care, în urma unei evaluări, sunt autorizaţi de către Registrul Auto Român (în continuare RAR), organismul tehnic desemnat în acest sens de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. […] Evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici […]

Mai multe
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253