Întrebări frecvente

Cum să procedez în vederea înmatriculării/radierii unui vehicul?

Registrul Auto Român prin sarcinile sale nu are atribuţii în activitatea de înmatriculare/radiere a vehiculelor […] Registrul Auto Român prin sarcinile sale nu are atribuţii în activitatea de înmatriculare/radiere a vehiculelor, prin urmare pentru relaţii privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi în vederea înmatriculării autovehiculului dumneavoastră, vă rugăm să luaţi legătura cu autoritatea […]

Detalii

Cum să procedez dacă doresc să schimb motorul vehiculului?

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7- prin schimbarea motorului trebuie să se menţină cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante. […] Dacă se înlocuieşte motorul unui autovehicul, este necesară prezentarea la Registrul Auto Roman pentru […]

Detalii

Cum să calculez timbrul de mediu?

O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule […] Registrul Auto Român prin sarcinile sale nu are atribuţii în activitatea de colectare a taxelor şi impozitelor sau atribuţii cu privire la Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prin urmare nu putem să vă informăm, ce taxe, accize, etc. trebuiesc plătite. Calculator timbru de mediu

Detalii

Cum să stabilesc încadrarea în normele de poluare pentru autoturismul pe care doresc să-l achiziţionez din străinătate?

Pt. a afla gradul de poluare trebuie să mergeţi la o reprezentanţă R.A.R. şi să completaţi o cerere de consultanţă cu datele de pe autovehicul şi veţi primi un răspuns oficial. […] 1. Pt. a afla gradul de poluare trebuie să mergeţi la o reprezentanţă R.A.R. şi să completaţi o cerere de consultanţă cu datele […]

Detalii

Cum să procedez în cazul schimbării caroseriei/şasiului unui vehicul?

Înlocuirea de caroserie se efectuează numai în ateliere de reparaţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare, pentru această activitate. […] În urma schimbării de caroserie, vehiculul va trebui omologat la R.A.R. Omologarea se acordă ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132/2005. Lista atelierelor de reparaţii autorizate de către R.A.R. pentru a […]

Detalii

Cum să obţin autorizarea unui atelier de montaj GPL?

Pe lângă reglementările menţionate la autorizarea unităţilor service, odată cu dezvoltarea reţelei de staţii de alimentare GPL(skid-uri) în România şi a noilor condiţii create de Regulamentul nr 67 ECE-ONU – seria de amendamente 01, au fost elaborate şi aprobate prin OMT nr. 229/08.09.2003 […] Unde mă prezint? Agentul economic (în continuare „solicitant”), se prezintă la […]

Detalii

Cum să obţin autorizarea unei Staţii de Inspecţie Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere conform RNTR-1?

Serviciile de inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere se pot desfăşura numai de către agenţi economici care au capabilitatea tehnică adecvată şi care, în urma unei evaluări, sunt autorizaţi de către Registrul Auto Român (în continuare RAR), organismul tehnic desemnat în acest sens de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. […] Evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor […]

Detalii

Cum să obţin acordarea numărului naţional de registru pentru vehiculele omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene?

Începând cu data de 01.01.2007 pentru vehiculele omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene (directive care se referă la omologarea de tip a întregului vehicul) se aplică procedura de acordarea numărului naţional de registru. […] În urma obţinerii acordării numărului naţional de registru importatorii pot solicita un număr nelimitat de cărţi de identitate pe […]

Detalii

Cum să obţin omologarea de tip a vehiculelor care nu au certificat de omologare în conformitate cu directivele-cadru ale uniunii Europene?

Omologarea de tip este necesară în cazul importului/comercializării/fabricării a mai mult de 10 vehicule rutiere noi de acelaşi tip, indiferent de perioadă, de către aceeaşi entitate juridică. Omologarea de tip se poate acorda numai persoanelor juridice române, fabricanţi sau importatori/distribuitori agreaţi de fabricantul vehiculelor în cauză. […] Actele normative în baza cărora se acordă omologarea […]

Detalii