Noutăți legislative

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/1426

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1426 intră în vigoare de la 15 septembrie 2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221 din 26.08.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1426 al Comisiei din 5 august 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European […]

Detalii

Publicare Regulament Delegat (UE) 2022/1398

Regulamentul Delegat (UE) 2022/1398 intră în vigoare de la 5 septembrie 2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 16.08.2022 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2022/1398 al Comisiei din 8 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se lua în considerare progresele […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) 2022/1379

Regulamentul (UE) 2022/1379 intră în vigoare de la 1 septembrie 2022 (include și date de aplicare ulterioare intrării în vigoare) În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 212 din 12.08.2022 a fost publicat Regulamentul (UE) 2022/1379 al Comisiei din 5 iulie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 în ceea ce privește determinarea emisiilor […]

Detalii

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/1362

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1362 intră în vigoare de la 25 august 2022 (include și date de aplicare ulterioare intrării în vigoare) În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 05.08.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1362 al Comisiei din 1 august 2022 de punere în aplicare […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 1.218/2022

OMTI nr. 1.218/2022 intră în vigoare parțial la data de 4 august 2022 și parțial la data de 20 mai 2023 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 15 iulie 2022 a fost publicat OMTI nr. 1218 din 1 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor […]

Detalii

Publicare Lege nr. 139/2022

Legea nr. 139/2022 intră în vigoare la data de 20 mai 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 17 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică […]

Detalii

Publicare Regulament delegat (UE) 2022/545

Regulamentul delegat (UE) 2022/545 intră în vigoare de la 26 aprilie 2022 și se aplică de la 6 iulie 2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107 din 06.04.2022 a fost publicat Regulamentul Delegat (UE) 2022/545 al Comisiei din 26 ianuarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al […]

Detalii

Publicare Regulament delegat (UE) 2022/518

Regulamentul delegat (UE) 2022/518 a intrat în vigoare de la 2 aprilie 2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 01.04.2022 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2022/518 al Comisiei din 13 ianuarie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/985 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru anumite vehicule agricole […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 252/2022

OMTI nr. 252/2022 va intra în vigoare la data de 21 mai 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 martie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 252/2022 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere a pieţei cu privire la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 152/2022

OMTI nr. 152/2022 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 februarie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 152/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea […]

Detalii