Condiţii de eliberare a Cărţii de Identitate pentru vehiculele care au fost înmatriculate în Uniunea Europeană

Pentru vehiculele utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un Stat membru al Uniunii Europene, aflate însă la prima înmatriculare în România, R.A.R. va elibera cartea de identitate a vehiculului (C.I.V.), va efectua verificarea tehnică şi va certifica autenticitatea vehiculului. […]

Actele necesare:
– act de identitate solicitant;
– cerere activitate R.A.R. (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia);
– documentul de înmatriculare în UE.

Menţionăm că pentru efectuarea acestei activităţi este necesară obţinerea în prealabil a unei programări.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021/9672 (*tarif normal RCS & RDS)