Noutăți legislative

Publicare Lege nr. 109/2018

Legea nr. 109/2018 va intra în vigoare la data de 16 iulie 2018. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 17 mai 2018 a fost publicată Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2018/858

Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/858 intră în vigoare de la 4 iulie 2018 şi se aplică de la 1 septembrie 2020. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 151 din 14 iunie 2018 a fost publicat REGULAMENTUL (UE) 2018/858 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei […]

Detalii

Publicare Regulamente delegate (UE) nr. 2018/828, 2018/829 şi 2018/830

Regulamentele delegate (UE) nr. 2018/828 şi 2018/829 au intrat în vigoare de la 9 iunie 2018. Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/830 intră în vigoare de la 26 iunie 2018. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 6 iunie 2018 au fost publicate: – Regulamentul delegat (UE) 2018/828 al Comisiei din 15 februarie […]

Detalii

Publicare OMT nr. 401/2018 și OMT nr. 402/2018

OMT nr.  401/2018 a intrat în vigoare la data de 19 aprilie 2018 OMT nr. 402/2018 va intra în vigoare la data de 20 mai 2018 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2018 a fost publicat Ordinul ministrului nr. 401 din 2 aprilie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2018/295

Regulamentul va intra în vigoare de la 19.03.2018 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 56 din 28.02.2018 a fost publicat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/295 AL COMISIEI din 15 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale şi a Regulamentului delegat (UE) nr. […]

Detalii

Publicare OMT nr. 76/2018

OMT nr.  76/2018 a intrat în vigoare la data de 8 februarie 2018 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 8 februarie 2018 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor nr. 76 din 25 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2017/2400

Regulamentul va intra în vigoare de la 17.01.2018 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 349 din 29.12.2017 a fost publicat REGULAMENTUL (UE) 2017/2400 AL COMISIEI din 12 decembrie 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte determinarea emisiilor de CO2 şi […]

Detalii

Publicare Lege nr. 260/2017

Legea va intra în vigoare la data de 20 mai 2018 *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 21 decembrie 2017 a fost publicată Legea nr. 260 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa […]

Detalii

Publicare OMT nr. 1.678/2017

OMT va intra în vigoare la data de 20 mai 2018 *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 15 decembrie 2017 a fost publicat OMT nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2017/1576

Regulamentul va intra în vigoare de la 21.09.2017   În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 19.09.2017 a fost publicat  Regulamentul delegat (UE) 2017/1576 al Comisiei din 26 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele sistemului de avertizare acustică […]

Detalii