Noutăți legislative

Publicare Regulament (UE) nr. 2018/295

Regulamentul va intra în vigoare de la 19.03.2018 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 56 din 28.02.2018 a fost publicat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/295 AL COMISIEI din 15 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale şi a Regulamentului delegat (UE) nr. […]

Detalii

Publicare OMT nr. 76/2018

OMT nr.  76/2018 a intrat în vigoare la data de 8 februarie 2018 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 8 februarie 2018 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor nr. 76 din 25 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2017/2400

Regulamentul va intra în vigoare de la 17.01.2018 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 349 din 29.12.2017 a fost publicat REGULAMENTUL (UE) 2017/2400 AL COMISIEI din 12 decembrie 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte determinarea emisiilor de CO2 şi […]

Detalii

Publicare Lege nr. 260/2017

Legea va intra în vigoare la data de 20 mai 2018 *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 21 decembrie 2017 a fost publicată Legea nr. 260 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa […]

Detalii

Publicare OMT nr. 1.678/2017

OMT va intra în vigoare la data de 20 mai 2018 *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 15 decembrie 2017 a fost publicat OMT nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2017/1576

Regulamentul va intra în vigoare de la 21.09.2017   În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 19.09.2017 a fost publicat  Regulamentul delegat (UE) 2017/1576 al Comisiei din 26 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele sistemului de avertizare acustică […]

Detalii

Publicare Regulamente (UE) nr. 2017/1151, 2017/1152, 2017/1153, 2017/1154 şi 2017/1221.

Regulamentele respective vor intra în vigoare de la 26.07.2017 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 07.07.2017 a fost publicat Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte […]

Detalii

Publicare OMT nr. 494/2017

OMT va intra în vigoare la data de 1 iulie 2017 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 19 mai 2017 a fost publicat OMT nr. 494 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2017/686

Regulamentul (UE) nr. 2017/686 va intra în vigoare de la 14.04.2017 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 99 din 12.04.2017 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2017/686 al Comisiei din 1 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii […]

Detalii

Publicare Regulamente (UE) nr. 2017/78 şi 2017/79

Regulamentele (UE) nr. 2017/78 şi 2017/79 vor intra în vigoare de la 05.02.2017 şi se vor aplica de la 31.03.2018 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 17.01.2017 au fost publicate: – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/78 al Comisiei din 15 iulie 2016 de stabilire a unor dispoziţii administrative pentru […]

Detalii