Noutăți legislative

Publicare Regulament (UE) nr. 2017/1576

Regulamentul va intra în vigoare de la 21.09.2017   În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 19.09.2017 a fost publicat  Regulamentul delegat (UE) 2017/1576 al Comisiei din 26 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele sistemului de avertizare acustică […]

Detalii

Publicare Regulamente (UE) nr. 2017/1151, 2017/1152, 2017/1153, 2017/1154 şi 2017/1221.

Regulamentele respective vor intra în vigoare de la 26.07.2017 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 07.07.2017 a fost publicat Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte […]

Detalii

Publicare OMT nr. 494/2017

OMT va intra în vigoare la data de 1 iulie 2017 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 19 mai 2017 a fost publicat OMT nr. 494 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2017/686

Regulamentul (UE) nr. 2017/686 va intra în vigoare de la 14.04.2017 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 99 din 12.04.2017 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2017/686 al Comisiei din 1 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii […]

Detalii

Publicare Regulamente (UE) nr. 2017/78 şi 2017/79

Regulamentele (UE) nr. 2017/78 şi 2017/79 vor intra în vigoare de la 05.02.2017 şi se vor aplica de la 31.03.2018 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 17.01.2017 au fost publicate: – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/78 al Comisiei din 15 iulie 2016 de stabilire a unor dispoziţii administrative pentru […]

Detalii

Publicare OMT/OMAI nr. 1.241/168/2016

OMT va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2016 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 31 octombrie 2016 a fost publicat OMT/OMAI nr. 1.241 din 10 octombrie 2016 / 168 din 28 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11, […]

Detalii

Publicare OMT nr. 1.319/2016

OMT va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2016 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 27 octombrie 2016 a fost publicat OMT nr. 1.319 din 21 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului […]

Detalii

Publicare Regulamente (UE) nr. 2016/1824 şi 2016/1825

Regulamentul (UE) nr. 2016/1824 a intrat în vigoare de la 16.10.2016 Regulamentul (UE) nr. 2016/1825 a intrat în vigoare de la 16.10.2016 (cu excepţia pct. 2 din anexă care se aplică de la 01.09.2017) În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 279 din 15.10.2016 au fost publicate: – Regulamentul delegat (UE) 2016/1824 al Comisiei […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2016/1788

Regulamentul (UE) nr. 2016/1788 intră în vigoare de la 14.10.2016 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 277 din 13.10.2016 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2016/1788 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista de cerinţe pentru […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) nr. 2016/1718

Regulamentul (UE) nr. 2016/1718 intră în vigoare de la 16.10.2016 (anexa II, cu excepţia pct. 8, se aplică noilor tipuri de vehicule începând cu 1 ianuarie 2017) În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 259 din 27.09.2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/1718 al Comisiei din 20 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. […]

Detalii