Cum trebuie procedat în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului?

Actele necesare obţinerii unui duplicat al cărţii de identitate sunt:

– cerere activitate R.A.R. – solicitare eliberare document nou (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia);
– act de identitate deţinător sau reprezentant;
– după caz, în absenţa deţinătorului, actul de reprezentare (delegaţie dacă deţinătorul este persoană juridică sau împuternicire notarială dacă deţinătorul este persoană fizică);
Delegaţia trebuie să identifice reprezentantul deţinătorului, să particularizeze vehiculul prin numărul său de identificare (seria de şasiu), să specifice prestaţia solicitată (eliberare duplicat al cărţii de identitate), să poarte număr de înregistrare şi să fie semnată şi ştampilată de către emitent.
– cerere de eliberare duplicat vizată de autoritatea de înmatriculare/înregistrare;
– exemplar Monitor Oficial cu anunţul publicat.

Vă comunicăm că cele două cereri mai sus menţionate şi formularul necesar pentru publicare în Monitorul Oficial se obţin de la sediul unei reprezentanţe RAR. Pentru obţinerea duplicatului CIV nu sunt necesare programarea prealabilă şi prezentarea vehiculului la RAR.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021/9672 (*tarif normal RCS & RDS)