Regulament delegat (UE) nr. 3/2014

Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 intră în vigoare de la 30.01.2014 şi se aplică de la 01.01.2016

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 7 din 10.01.2014 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor.

Regulamentul intră în vigoare de la 30.01.2014 şi se aplică de la 01.01.2016.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.