OMT nr. 1.031 din 18 iunie 2014 şi OMT nr. 1.033 din 18 iunie 2014

OMT nr. 1.031/2014 a intrat în vigoare pe 2 iulie 2014. OMT nr. 1.033/2014 va intra în vigoare de la 1 august 2014.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014 a fost publicat OMT nr. 1.031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT.
OMT nr. 1.031/2014 a intrat în vigoare pe 2 iulie 2014.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 3 iulie 2014 a fost publicat OMT nr. 1.033/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1.
OMT nr. 1.033/2014 va intra în vigoare pe 1 august 2014.
Forma consolidată a OMT nr. 1.033/2014 va fi disponibilă pe acest site de la data intrării în vigoare, la rubrica: Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.