Regulament (UE) nr. 540/2014

Regulamentul (UE) nr. 540/2014 intră în vigoare de la 16.06.2014

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 27.05.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind nivelul sonor al autovehiculelor şi al amortizoarelor de zgomot de înlocuire, de modificare a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivei 70/157/CEE

Regulamentul intră în vigoare de la 16.06.2014.
Regulamentul se aplică începând cu 01.07.2016; el include şi alte date de aplicare, ulterioare, în funcţie de etapele prevăzute.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.