Regulament (UE) nr. 195/2013

Regulamentul (UE) nr. 195/2013 intră în vigoare de la 28 martie 2013 şi se aplică de la 1 iulie 2013.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 65 din 08.03.2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 195/2013 al Comisiei din 7 martie 2013 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce priveşte tehnologiile inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale.
Regulamentul (UE) nr. 195/2013 abrogă Regulamentul (UE) nr. 171/2013.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre UE.