Regulament (UE) nr. 1229/2012 şi Regulament (UE) nr. 1230/2012

Regulamentul (UE) nr. 1229/2012 şi Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 intră în vigoare şi se aplică din 9 ianuarie 2013.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 353 din 21.12.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1229/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de modificare a anexelor IV şi XII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru). Regulamentul intră în vigoare şi se aplică din 9 ianuarie 2013.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 353 din 21.12.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru masele şi dimensiunile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora şi de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Regulamentul intră în vigoare şi se aplică din 9 ianuarie 2013.