Directiva 2012/24/UE

Directiva 2012/24/UE se aplică de la 01.11.2013

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 274 din 09.10.2012 a fost publicată Directiva 2012/24/UE a Comisiei din 8 octombrie 2012 de modificare a Directivei 86/297/CEE a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor şi la protecţia acestora, în scopul adaptării dispoziţiilor sale tehnice.

Directiva 2012/24/UE intra în vigoare de la 29 octombrie 2012 şi se aplică de la 1 noiembrie 2013. Statele membre sunt obligate să asigure transpunerea directivei până la 31 octombrie 2013.