Regulament (UE) nr. 630/2012

Regulamentul (UE) nr. 630/2012 intră în vigoare de la 2 august 2012

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 182 din 13.07.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 630/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008, privind cerinţele în ceea ce priveşte emisiile pentru omologarea de tip a autovehiculelor care utilizează hidrogen şi amestecuri de hidrogen şi gaz natural şi includerea informaţiilor specifice privind vehiculele echipate cu grup motopropulsor în documentul de informare, în scopul omologării CE de tip.

Regulamentul (UE) nr. 630/2012 intră în vigoare de la 2 august 2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

Regulamentul este disponibil pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.