Regulament (UE) nr. 459/2012 şi Regulament (UE) nr. 523/2012

Regulamentul (UE) nr. 459/2012 a intrat în vigoare de la 4 iunie 2012 şi Regulamentul (UE) nr. 523/2012 intră în vigoare de la 7 iulie 2012 şi se aplică în conformitate cu datele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 142 din 01.06.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 459/2012 al Comisiei din 29 mai 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei privind emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 6).

Regulamentul (UE) nr. 459/2012 a intrat în vigoare de la 4 iunie 2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 160 din 21.06.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 523/2012 al Comisiei din 20 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la includerea anumitor regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate.

Regulamentul (UE) nr. 523/2012 intră în vigoare de la 7 iulie 2012 şi se aplică în conformitate cu datele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

Regulamentele sunt disponibile pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.