Regulament (UE) nr. 351/2012

Regulamentul (UE) nr. 351/2012 intră în vigoare de la 14 mai 2012

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 110 din 24.04.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie

Regulamentul (UE) nr. 351/2012 intră în vigoare de la data de 14.05.2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

Regulamentul este disponibil pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.