Regulament (UE) nr. 347/2012

Regulamentul (UE) nr. 347/2012 intră în vigoare de la 11 mai 2012

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 109 din 21.03.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 347/2012 al Comisiei din 16 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule în legătură cu sistemele avansate de frânare de urgenţă

Regulamentul (UE) nr. 347/2012 intră în vigoare de la data de 11.05.2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

Regulamentul este disponibil pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.